DECRETO 293-11 PDF

Occasional. Valid for 1 journey in lines 1, 2 and 3 of metro. These tickets are ideal for tourists or people who only rarely use the underground. They are not. Concilio Ecuménico Vaticano II: Apostolicam actuoritatem, decreto sobre el . 13 Juan XXIII: “Pacem in terris”, carta encíclica, AAS 55 () (11 abril. INATUR was created in February (Decreto No. 1 11

Author: Faell Akile
Country: Denmark
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 1 November 2006
Pages: 491
PDF File Size: 17.68 Mb
ePub File Size: 1.38 Mb
ISBN: 442-4-39937-932-5
Downloads: 80031
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztishicage

Palingenesia of Latin Private Rescripts V. It is reproduced here by the kind permission of the author and of the Oxford University Press.

EMERGENCY NEURORADIOLOGY – PART 8 –

Those who consult the palingenesia are asked to observe all appropriate copyright restrictions. PCRb iniustum V in. Sane si si P si a CR creditoribus in ordine pignorum antecedentibus venumdantibus qui possident comparaverunt vel longi temporis praescriptione muniti perhibentur, pignorum distrahendorum te non habere facultatem perspicis. FV 42 Aurelio Loreo cui et Enucentrio s. FV Aurelio Onesimo pp. Unde aditus praeses provinciae, si de possessione te pulsum animadvertit nec annus excessit, ex interdicto unde vi restitui te cum sua causa providebit, vel si hoc tempus finitum estad formulam promissam, quasi nullas vires donationem habuisse dicatur, quaestione facti examinata, iu dice m praeses provinciae sententiam ferre curabit.

Sane eum, qui bona fide possidens haec fecerit, per doli mali exceptionem contra vindicantem dominium servare sumptus iuris auctoritate significatum est. Unde constat merito rectorem provinciae commotum adlegationibus tuis sententiam dedisse, ne de cetero inquietudinem sustineres.

Si igitur adhuc diversa pars perseverat in eadem obstinatione, aditus praeses provinciae ab iniuria temperari praecipiet. Quapropter si quidem in rem domini versa pecunia est, heredes eius convenire potes de ea summa, quae in rem ipsius processit.

Si vero hoc probari non potest, consequens est, ut superstite quidem servo dominum de peculio convenias vel, si iam servus rebus humanis exemptus est vel distractus seu manumissus nec annus excessit, de peculio quondam adversus eum experiri possis.

Alioquin si cum libero rem agente eius, cuius precibus meministi, contractum habuisti et eius personam elegisti, pervides provides libri contra dominum nullam te habuisse actionem, nisi vel in rem eius pecunia processit vel hunc contractum ratum habuit.

EMERGENCY NEURORADIOLOGY – PART 8

Ergo si quidem arrae nomine aurum datum sit, potes hoc solum p. Si vero partem pretii persolvisti, ad ea, quae venditorem oportet ex venditione praestare, magis actionem quam ad pretii quantitatem, quam te dedisse significas, habes.

Unde adito iudice competenti probare te oportet contra tuam voluntatem hunc fundum instrumento adversarium tuum sibi adscribi laborasse, ut secundum tenorem rescripti nostri possis consequi sententiam. Nam non est incerti iuris, quod, si quidem in patris militis positus potestate primo casu tantum habuit substitutum et patri heres extitit, eo defuncto ad te omnimodo eius pertineat successio.

Si vero substitutio in in C et in Rb deficit Ra secundum casum vel expressa vel compendio non usque ad certam aetatem facta reperiatur, si quidem infra pubertatem decessit, eos habeat heredes, quos pater ei constituit et adierunt hereditatem: Unde si ex testamento ad te sive intestato successionem patris tui pertinere apud praesidem provinciae probaveris, restitui tibi res hereditarias iubebit, si non tantum postquam reversus es tempus effluxit, quantum intentionem tuam temporis prolixitate conquiescere facit.

Diutina possessio iure tantum successionis sine iusto titulo obtenta prodesse ad praescriptionem hac sola ratione non potest. Sane si post manumissionem quid illicite commiserunt, hoc apud praesidem provinciae argue accepturus ex iure sententiam. PRnon quaesierint, hoc etiam in tutelae sive negotiorum gestorum utile iudicium venire non est incerti iuris. VpbCR cum B omit pa liberationem non praestitisti, apud rectorem provinciae quaecumque tibi debentur repetere non prohiberis.

Nec petentem dominium ab eo, cui petentis solus error causam possessionis sine vero titulo praestitit, silentii longi praescriptione depelli iuris evidentissimi est.

P locupletiores sunt C habere te actionem: Ante impletum etiam quintum et vicesimum annum de his, in quibus se minores captos existimant, posse in integrum restitutionem implorare certissimi iuris est. Quod si pactus sit, ut tibi restituantur, si quidem ei qui deposuit successisti, iure hereditario depositi actione uti non prohiberis: Nam fideicommissum ei relictum usque ad eum modum potest petere, quod quod CRa quem Rb quod vel quem Graeci quo scr. Quapropter aditus praeses provinciae, si animadverterit in vacuam possessionem neque patrem tuum neque successores eius emptorem vel heredes ipsius quocumque loco factos induxisse, non dubitabit nihil esse translatum pronuntiare.

C antiqui iuris LR statuta tantum de quibus specialiter eis concessum est non exacta subscriptione. Unde aditus praeses provinciae in primis examinabit, an tale sit crimen, cuius accusationem mulier subire non prohibetur.

  CREATE SUBMITTABLE PDF

Delegationes autem nominum in emancipatum collatae perfectam donationem efficiunt Delegationes. CJ peteret Consdefunctam successionem eam non potuisse ad heredes suos transmittere. R rebus licet i. C rebus humanis licet i. Ac multo magis inanem timorem geritis, si si R si pro C pecunia numerata oleum susceptum instrumento sit collatum, cum, si reddendi stipulatio nulla subiecta est et huius rei est habita sollemnis contestatio, in suo statu remanente eo, quod vere factum intercessit, ex olei accepti scriptura nihil deberi manifestum est.

Unde intellegis, quod, si originem rei probare potes, adversario tenente vindicare dominium debeas. Ut autem creditor pignoris defensione se tueri possit, extorquetur ei necessitas probandi debiti vel, si tu teneas, per vindicationem pignoris hoc idem inducitur et tibi non erit difficilis vel solutione vel oblatione atque sollemni depositione pignoris liberatio.

Nihil itaque prohibet eundem et tibi non movere quaestionem et eos, quos fratres tuos adseveras, in servitutem vindicare sive retinere. Igitur ad demonstrandam fratrum tuorum libertatem aliae sunt probationes necessariae: Quapropter in his quidem, quae solo tributario consistunt, a maiore quinque et viginti annis in vacuam inductos vos possessionem ostendi convenit.

Rerum autem mobilium sive moventium, si excepti non fuistis, quae mancipi sunt usu capta vel mancipata, xecreto vel decteto maiore tempore a vobis anni possessa, avocari non possunt; nec edcreto vero traditione facta propter eiusdem interdicti potestatem similis possessionis probatio necessaria est. Nam si exceptus fuisti privignus tum constitutus, sola traditio sufficit In donatione.

Cum res tibi donatas ab herede donatricis esse esse dett. Quod autem res tibi ab h. Sane si laesa es immodice liberatione sollemniter per novationem atque acceptilationem tributa, non de dolo propter paternam verecundiam, sed in factum actio tibi tribuenda est. Cum itaque proponas ignis vi quaedam cremata de his quae tibi fuere commendata nec ullum dolum in subtrahendis rebus adhibitum, rector provinciae nihil contra iuris rationem fieri patietur.

Et quoniam nect i quereris moras adhibita varietate, negotium inter vos ortum secundum iuris ordinem sua ratione decidetur. Quod si eis haec iam h. Empti sane iudicio pro evictione si conveniri coeperitis, dedreto vobis, ut 23-11, negotium denuntiatum probetur, intellegitis, quatenus decreo ipsos tueri debeatis.

Si itaque is, quem te comparasse decret, nunc in libertatem proclamet, interpellare venditorem sive successores eius debes, ut tibi adsistant causamque instruant. Quem si liberum esse vel servum tuum insert Kr. De his autem, quae interleta CR deleta V sive supra scripta dicis, non ad iuris sollemnitatem, sed ad fidei pertinet V pertinent CR quaestionem, ut appareat, utrum testatoris voluntate emendationem meruerunt, vel ab altero inconsulte deleta sunt, an ab aliquo falso haec fuerint commissa.

Ra pigneraticio obligavit iudicio, quam quicquam dominis nocet, cum Serviana etiam actio declarat evidenter iure pignoris teneri non posse, nisi quae obligantis in bonis fuerint, et per alium alienam rem invito domino pignori obligari non posse certissimum est.

A ceteris autem tantum specialibus in rem actionibus vindicari posse manifestum est, si non agentis intentio per usucapionem vel longum tempus explosa PR exclusa C sit.

Nam si quidem uxor tua nomine suo emit eique res traditae sunt nec in te quicquam de his processit, non nisi de pretio adversus eam, in quantum tu pauperior et illa locupletior facta est, habes actionem. Quod si emisti quidem tu et tibi tradita possessio est, tantum autem nomen instrumento uxoris quondam tuae scriptum est, res gesta potior quam scriptura habetur.

Sin vero ab defreto negotium uxoris gerens comparasti nomine ipsius, empti actionem nec illi nec tibi adquisisti, dum tibi non vis nec dcreto potes: Quem palam est in tantum provincialium quaestionibus questibus Momm. Quare cum intersit et universe omnium et praecipue tenuiorum, secreto saepe importunis potentium intercessionibus opprimuntur, inter litigatores audientiam tuam impertire debebis: FV Ulpiae Rufinae d.

Si igitur antecedenti tempore possessionem emisse ac pretium exsolvisse apud praesidem provinciae probaveris, obtentu non datorum instrumentorum expelli te possessione non patietur. Erit sane in arbitrio tuo pretium quod dedisti cum usuris recipere, ita fecreto, ut perceptorum fructuum ac sumptuum ratio habeatur Quotiens. La donationis in te recte factae probatori Rnihil quicquam derogat.

R post instrumenti PC reperti transactionem bona fide finitam rescindi iura decgeto patiuntur. Decreot si per iniuriam vel circumventionem adversarii hoc fuerit factum, durat C cum B durabit PR beneficium, quo minoribus causa cognita subveniri solet.

Aditus itaque praeses provinciae probationis aetatis examinata causa, si tuum dolum non reppererit intercessisse, ac te minorem tunc fuisse probaveris, causa cognita in integrum restitui providebit.

Si tamen in instrumento per sacramenti religionem maiorem te esse adseverasti, non ignorare debes exclusum tibi dcreto in integrum restitutionis beneficium, nisi palam et evidenter ex instrumentorum prolatione, non per testium depositiones te fuisse minorem ostenderis.

  ABSOLUMENT DEBORDEE PDF

Huiusmodi autem sacramento corporaliter praestito nullum tibi superesse auxilium perspicui iuris est. Auditis itaque partium adlegationibus vir clarissimus proconsul provinciae Africae amicus noster in pronuntiando formam iuris sequetur. Si itaque domino ignorante emi te mandasti ac te nummos subministrante peculiares soluti sunt, emptori minime liberatio per huiusmodi factum potuit pervenire.

Sane in illius arbitrio relictum est, utrumne mancipium an pretium consequi velit, cum decretk peculio quod eius fuit solutio celebrata obligationis vinculo emptorem liberare non potuit. Quod si non habentes liberam peculii p. Item pecora stercorandi vel pascendi causa ibi constituta, ut fructus de his capiantur vel ut fundus sit instructior, fideicommisso cedere certi iuris est. Pa cum BZ k.

Quapropter furti actione et condictione vel decret possidentem vindicatione de mancipiis uti non prohiberis, cum altera poenam continens alterius electione minime tolli possit. Nam extra poenam rei persecutionem esse nulla iuris quaestio est, cum etiam hi qui aliena mancipia comparaverunt, si hanc causam non ignorant, furti actione tenentur.

Quod si iure perfecta venditio est a maiore viginti quinque annis, intellegere debes consensu mutuo perfectam venditionem resolvi non posse. C cum BZ k. Si vero citra vinculum stipulationis tantum mutuam pecuniam datam conscriptum est et eius praestari fenus convenit, simulatis pro infectis habitis huiusmodi placitum nihil de praecedenti mutavit obligatione. Si itaque nemini obligata praedia pro donatione consecuta es, supervacuam geris sollicitudinem, ne vel heredes donatricis vel eius creditores te iure possint convenire.

Verum quoniam praeterea, si contra pactum fecerit, quanti ea res decdeto, tibi dari stipulanti adversarium tuum promisisse proponas, huius etiam obligationis post motam litem extitisse condicionem et eius summae, quae in hac quoque stipulatione continetur, petitioni locum factum convenit. Quod si sponte repudiaverunt sibi delatam successionem, omnia quae in insert BZ k. Si vero, ut vos fraudarent libertate, collusisse eos praeses animadverterit, secundum haec quae divus Pius Antoninus constituit libertatibus consuli providebit.

Sive itaque quasi ad sororem, quam ancillam te posse probare confidis, epistulam emisti, sive familiae erciscundae quasi pro coherede petitus arbiter doceatur, fraternitatis quaestio per haec tolli non potuit. Cum ultra hoc quod accepit re obligari neminem posse constet et stipulatione interposita placita creditor non dederit, in factum dandam exceptionem convenit: In communi autem hereditate quin sumptus ab uno facti bona fide familiae erciscundae iudicio vel negotiorum gestorum actione servari possint, decreeto est ambiguum.

Sane si criminis publici accusationem propter uxorem tuam a servo raptam intendendam putaveris, non contra dominum, sed contra eum, quem facinus commisisse proponis, hanc instituere debes.

Unde si legatarius vel fideicommissarius non consentiente patre tuo, quem adseveras testatori successisse et bonorum possessionem accepisse, relicta sibi legata vel fidecommissa detinuit, secundum decreho interdicti, quod adversus legatarios scriptis heredibus propositum est, oblata satisdatione, quam praestari 2931-1, in possessione constitui, ut ita retentione competenti utaris, experiri potes.

Curatoris etiam successores negotiorum gestorum utili conventos actione tam dolum quam latam culpam praestare debere nec ad eos officium administrationis transire ideoque nullam alienandi eos res adultae potestatem habere convenit.

In aliis vero rebus, quae etiam sine decreti recitatione alienari possunt, si, postquam sibi donatae fuerint, dett. C rescindi nec nostro oportet rescripto, quam tua voluntas iurisque auctoritas fecit ratam.

Verum cum patronum post liberti sui mortem ab eo fundi fundo V collatam donationem habuisse ratam adseveras, manumissoris factum infirmare successores eius minime possunt.

Sane si ea, quae in tua positis potestate donaveras, post emancipationem contra tuam tenuerunt voluntatem, horum penes te dominium remansit, si quidem nec tempore quo voluisti propter vinculum potestatis sibi quicquam quaerere, nec post invito te te M omit LCR de rebus tui potuerunt.

Si te parens, in cuius fuisti potestate, sollemniter in adoptionem dedit, cum filiis naturalibus adoptivi patris ante vel post quaesitis defuncto intestato succedere potes. PCRb collationis Ra lege? BZ omit librinon idcirco, quod secundum eius voluntatem vel contra de filiis uni praestas obsequium, ceterae filiae tuam rescindere possunt libertatem.

Si fraude et dolo, licet inter maiores annis, facta venditio est, drcreto confirmare non potuit consequens tempus, cum longi temporis praescriptio in malae fidei contractibus locum non habeat.